หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าลัก

Home
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 ...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท...
 

 
 
 
 
 
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่
โรงเรียนวัดหาดอาษา หมู่ที่ ๑
โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๒
โรงเรียนยางศรีเจริญ หมู่ที่ ๔
โรงเรียนวัดศรีมงคล หมู่ที่ ๖
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๒ แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ แห่ง ได้แก่      
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดอาษา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ มีเด็ก ๒๐ คน ครูผู้ดูแล ๒ คน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตึก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ มีเด็ก ๔๐ คน ครูผู้ดูแล ๒ คน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางศรีเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ มีเด็ก ๓๒ คน ครูผู้ดูแล ๒ คน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ มีเด็ก ๒๕ คน ครูผู้ดูแล ๒ คน
 
 
  ๑. สถานีอนามัยประจำตำบล ๒ แห่ง ได้แก่
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดอาษา หมู่ที่ ๒
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน หมู่ที่ ๗
  ๒. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ๙ แห่ง
  ๓. อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐
  ๔. อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๔๐ คน
  ๕. รถยนต์ที่ใช้เก็บขยะ จำนวน ๑ คัน
 
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๑๓๑ คน
 
ป้อมตำรวจ ป้อมยาม จุดตรวจ จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒
 
รถยนต์ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ความจุน้ำ ๖,๐๐๐ ลิตร
 
รถกู้ภัย จำนวน ๑ คัน
 
 
  ความเป็นอยู่โดยทั่วไปของประชาชนในตำบล หาดอาษาจะอาศัยและกระจายอยู่ตามพื้นที่ของตน เพื่อการประกอบอาชีพ และบางหมู่บ้านจะรวมตัว อยู่กันเป็นชุมชนมีการถ้อยทีถ้อยอาศัย เอื้อเฟื้อเผื่อ แผ่เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน อีกทั้งประชาชนในตำบล หาดอาษายังยึดถือการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตาม แนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว คือ พออยู่ พอกิน พอใช้ และ ชาวตำบลหาด อาษายังมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถือเป็นมรดก ตกทอดมาจากบรรพบุรุษสืบต่อกัน มาช้านาน
 
 
  วัด จำนวน ๓ แห่ง
   
วัดหาดอาษา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑
   
วัดยางศรีเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
   
วัดศรีมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖
  ศาลเจ้า จำนวน ๑ แห่ง
   
ศาลหลวงปู่แพ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลหาดอาษา เลขที่ ๔/๒ หมู่ ๒ ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๕๐
Call Center โทรศัพท์ : ๐๕๖-๔๓๒-๕๘๔ โทรสาร : ๐๕๖-๔๓๒-๐๑๑ email : hadarsa@hadarsa.go.th
จำนวนผู้เข้าชม 2,795,988 เริ่มนับ 10 มี.ค. 2554
จัดทำโดย : Naxsolution.