หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าลัก

Home
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 ...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท...
 

 
 
 
 
 
 

งานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


งานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ


งานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยติดเชื้อ


งานรับร้องร้องเรียน/ร้องทุกข์


การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน และที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี


การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) และการชำระภาษีบำรุงท้องที่


การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี


ระงับเหตุอัคคีภัย


แจกจ่ายน้ำประปา และถังน้ำ บรรเทาภัยแล้ง


ขอความช่วยเหลือบบ้านเรือนเสียหาย (อัคคีภัย , อุทกภัย , วาตภัย และภัยสาธารณภัยอื่นๆ

 
  (1)     2   
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลหาดอาษา เลขที่ ๔/๒ หมู่ ๒ ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๕๐
Call Center โทรศัพท์ : ๐๕๖-๔๓๒-๕๘๔ โทรสาร : ๐๕๖-๔๓๒-๐๑๑ email : hadarsa@hadarsa.go.th
จำนวนผู้เข้าชม 2,796,058 เริ่มนับ 10 มี.ค. 2554
จัดทำโดย : Naxsolution.