หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าลัก

Home
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 ...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท...
 

 
 
 
 
 
 
 
ตำบลหาดอาษามีแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน มีคลองส่งน้ำชลประทานผ่าน ๓ สาย คือ คลองส่งน้ำชัยนาท – อยุธยา คลองส่งน้ำ ๒ ซ้าย คลองส่งน้ำ ๕ ขวา
 
 
    การคมนาคมมีอยู่ 2 ทาง
  ทางบก
 
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒ (สายเอเซีย) เป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๘ ช่องทาง ระยะทาง ๘ กิโลเมตร
 
ถนนสายคันคลองส่งน้ำ ชัยนาท – อยุธยา (คันคลองมหาราช) เป็นถนนลาดยางระยะทาง ๘ กิโลเมตร
 
ถนนสายบ้านตึก – ลำห้วย เป็นระยะทาง ๔ กิโลเมตร
 
ถนนในหมู่บ้านเป็นถนน คสล. และมีถนนลูกรังเป็นบางช่วง
  ทางน้ำ
 
มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นทางคมนาคม มีเรือข้ามแม่น้ำ เจ้าพระยา
 
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  คลองส่งน้ำ จำนวน สาย
  บ่อน้ำตื้น จำนวน ๑๒ แห่ง
    บ่อน้ำบาดาล/บ่อมือโยก จำนวน ๒๘๙ แห่ง
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ๑. แม่น้ำ จำนวน สาย
  ๒. บึง , หนอง จำนวน แห่ง
  หนองแกบอน อยู่ในหมู่ที่ ๒
  หนองตาถุง (ฝั่งตะวันตก) อยู่ในหมู่ที่ ๔
  หนองชะโด อยู่ในหมู่ที่ ๔
  หนองตะพาบ อยู่ในหมู่ที่ ๕
  หนองปลาหมอ อยู่ในหมู่ที่ ๕
  หนองหาญ อยู่ในหมู่ที่ ๖
  หนองนาก อยู่ในหมู่ที่ ๖
  หนองตาถุง (ฝั่งตะวันออก) อยู่ในหมู่ที่ ๗
 
 
  ความเป็นอยู่โดยทั่วไปของประชาชนในตำบล หาดอาษาจะอาศัยและกระจายอยู่ตามพื้นที่ของตน เพื่อการประกอบอาชีพ และบางหมู่บ้านจะรวมตัว อยู่กันเป็นชุมชนมีการถ้อยทีถ้อยอาศัย เอื้อเฟื้อเผื่อ แผ่เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน อีกทั้งประชาชนในตำบล หาดอาษายังยึดถือการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตาม แนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว คือ พออยู่ พอกิน พอใช้ และ ชาวตำบลหาด อาษายังมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถือเป็นมรดก ตกทอดมาจากบรรพบุรุษสืบต่อกัน มาช้านาน
 
 
 
ลูกเสือชาวบ้าน ๘๐คน
 
ไทยอาสาป้องกันชาติ ๒๓คน
 
อปพร. ๑๓๑คน
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลหาดอาษา เลขที่ ๔/๒ หมู่ ๒ ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๕๐
Call Center โทรศัพท์ : ๐๕๖-๔๓๒-๕๘๔ โทรสาร : ๐๕๖-๔๓๒-๐๑๑ email : hadarsa@hadarsa.go.th
จำนวนผู้เข้าชม 2,795,937 เริ่มนับ 10 มี.ค. 2554
จัดทำโดย : Naxsolution.