หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
'' เกษตรก้าวหน้า ประชาชนมีสุข ''
นางนันท์ชญา สุภาวิตา
นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา
'' เกษตรก้าวหน้า ประชาชนมีสุข ''
นางนันท์ชญา สุภาวิตา
นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา
วิสัยทัศน์
สำนักงานเทศบาลตำบลหาดอาษา
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
ศาลเจ้าบ้านตึก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลิตภัณฑ์ใน เทศบาลตำบลหาดอาษา
นางนันท์ชญา สุภาวิตา
นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.hadarsa.go.th
เทศบาลตำบล
หาดอาษา
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
1
2
3
4
5
 
...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท...
 

 
 
 
 
ช่วยเหลือผู้ประสบอัครคีภัย [ 11 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 34 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดอาษาสมัยที่1ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
ระมัดระวังอัคคีภัย [ 23 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 44 
 
 
 
ทต.ธรรมามูล ดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำและทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.โพงาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้า [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 81 
ทต.ธรรมามูล ดำเนินการตัดหญ้าและทำการเปลี่ยนปั้ม [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ทต.ธรรมามูล การบำรุงและดูแลรักษารถเก็บขยะ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
ทต.แพรกศรีราชา ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงรางรับน้ำฝนตลาดสดเทศบาลฯ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.แพรกศรีราชา ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าและอาหารของชุมชนบริเวณเชิงสะพานข้ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.แพรกศรีราชา ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าและอาหารของชุมชนตลาดริมน้ำ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.แพรกศรีราชา ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำน้ำวัดมเห-ยงย์ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.หางน้ำสาคร ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำค [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.แพรกศรีราชา ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรายระบายน้ำ คสล. ซอยหน้าพระลาน 10 [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.ท่าชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.โพนางดำออก วันที่ 20 มกราคม 2565 นายมนตรี คุ้มเขตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออก ออกสำรวจถนน [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
อบต.สุขเดือนห้า การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 290 
อบต.สุขเดือนห้า คู่มือประชาชน ขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 254 [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 111 
ทต.สรรคบุรี ประกาศเทศบาลตำบลสรรคบุรี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้า [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.สุขเดือนห้า เจ้าพนักงานประปา ทำการล้างถังประปา หมูที่ 13 บ้านหนองโปร่ง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองแซง ประกาศเทศบาลตำบลหนองแซง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ. [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.เที่ยงแท้ มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในเขตพื้นที่จังหวัดชัย [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.นางลือ ท่านนายกฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้อ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
 
รับเรื่องราว
ร้องเรียน
โทรศัพท์
๐-๕๖๔๓-๒๕๘๔
 
 
 
สร้างสำนักงานเทศบาลใหม่ได้.....หรือยัง (16 พ.ย. 2564)    อ่าน 117  ตอบ 1  
การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (13 มิ.ย. 2564)    อ่าน 271  ตอบ 2  
สอบถามตำแหน่ง (18 มี.ค. 2563)    อ่าน 496  ตอบ 0  
สมัครงาน (27 ก.ย. 2561)    อ่าน 2195  ตอบ 4  
เมื่อไหร่จะวางระบบท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (13 เม.ย. 2560)    อ่าน 953  ตอบ 0  
 
 
 
 
กลุ่มแม่บ้านจักสานไม้ไผ่
กลุ่มแม่บ้านหาดอาษา
 
       
 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 กพส. มท 0810.4/ว171  [ 21 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว168  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) สน.คท. มท 0808.2/618-621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.3/ว183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9 กศ. มท 0816.3/ว182  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว172  [ 20 ม.ค. 2565 ]
 
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (ทุกอำเภอและทม.)) [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ฯ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับฯ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 ฯ  [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้อปท. ประจำปี 2565 (ทุกอำเภอ และทม.) [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 (ทุกอำเภอ และทม.) [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
ด่วนที่สุด มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด (ทม.) [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด (เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ) ด่วนที่สุด [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
   
 
 
วัดศรีมงคล
วัดหาดอาษา
 
 
   
 
 


จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายยุทธศาสตร์แยกขวา หมู่ท [ 21 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบ [ 20 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 20 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ [ 14 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้บุนวม) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 10 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ประเภทถังขยะ) โดยวิธีเฉพา [ 10 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายป้องกันฯ) จำนวน ๒ รายการ [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โ [ 7 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาปรับเกลี่ยเส้นทางหนองไอ้ตาก หมู่ที่ ๔ โดยว [ 28 ธ.ค. 2564 ]จ้างขออนุมัติซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเ [ 21 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง โด [ 13 ธ.ค. 2564 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพ [ 8 ธ.ค. 2564 ]จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของก [ 2 ธ.ค. 2564 ]

 
 


 
 
 
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลหาดอาษา อยู่ในระดับใด ประจำปี 2564
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มี.ค. 2554
 
     
   
 
e-service
 
การแจ้งไฟฟ้าชำรุด
 
 
 
   
 
เทศบาลตำบลหาดอาษา เลขที่ ๔/๒ หมู่ ๒ ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๕๐
Call Center โทรศัพท์ : ๐๕๖-๔๓๒-๕๘๔ โทรสาร : ๐๕๖-๔๓๒-๐๑๑ email : hadarsa@hadarsa.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหาดอาษา
จำนวนผู้เข้าชม 8,795,340 เริ่มนับ 10 มี.ค. 2554 จัดทำโดย : Naxsolution.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
เทศบาลตำบลหาดอาษา