หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
'' เกษตรก้าวหน้า ประชาชนมีสุข ''
นายไพทูล หาญประกาศ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา
'' เกษตรก้าวหน้า ประชาชนมีสุข ''
นายไพทูล หาญประกาศ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา
วิสัยทัศน์
สำนักงานเทศบาลตำบลหาดอาษา
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
ศาลเจ้าบ้านตึก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีมงคล
ผลิตภัณฑ์ใน เทศบาลตำบลหาดอาษา
นายไพทูล หาญประกาศ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.hadarsa.go.th
เทศบาลตำบล
หาดอาษา
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
1
2
3
4
5
 
...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท...
 

 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดอาษา ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 4 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 29 
ท่านปลัด รองปลัด กองสาธารณสุขฯ กำนัน รพสต. และอสม. ร่วมประชุมเรื่องการระบาดโรคไข [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 26 
การสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลหาดอ [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 30 
 
 
 
อบต.กุดจอก รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประ [ 28 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 62 
ทต.ธรรมามูล ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ ครั้งที่ 3/2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.โพงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำน [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
ทต.บางหลวง TOR จัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-4 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บางหลวง TOR สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัมนาเด็กเล็กเทศบาลตำบ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องครัวของ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองแซง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.หาดอาษา หัวข้อข่าว โครงการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร “ก [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.สะพานหิน ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจการจ้างตามโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านสะพานหิน [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.สรรคบุรี ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีให้กับเทศบาลตำบลสรรคบุรี [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.มโนรมย์ การซ้อมแซมถนนสายต้นเลียบ หมู่ที่ 3 ในเขตเทศบาลตำบลมโนรมย์ที่ชำรุด [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58- [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.โพนางดำออก การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.เสือโฮก ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อการลด คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.สะพานหิน รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.สะพานหิน รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)โครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ด [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น รายการ สายส่งน้ำ ชนิดผ้าใบ ขนาด ๑.๕ นิ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.สะพานหิน รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ชัยนาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ๗๑ หน้า จำนวน ๑๒๖ ชุด พร้อมจัดหาวัสดุปากก [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
 
รับเรื่องราว
ร้องเรียน
โทรศัพท์
056-432-584
 
 
 
สอบถามตำแหน่ง (18 มี.ค. 2563)    อ่าน 75  ตอบ 0  
สมัครงาน (27 ก.ย. 2561)    อ่าน 1746  ตอบ 4  
เมื่อไหร่จะวางระบบท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (13 เม.ย. 2560)    อ่าน 634  ตอบ 0  
งานวัดสรรพยาวัฒนาราม จัดเมื่อไรคะ (27 เม.ย. 2559)    อ่าน 1149  ตอบ 1  
งานวัดคงคาราม (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 709  ตอบ 0  
 
 
 
 
กลุ่มแม่บ้านจักสานไม้ไผ่
กลุ่มแม่บ้านหาดอาษา
 
       
 
 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2841  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๘/๒๕๖๓ สน.คท. มท 0808.3/ว2854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2865  [ 17 ก.ย. 2563 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว74  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2855  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว2848  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2856  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2842  [ 17 ก.ย. 2563 ]
 
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
ปรับปรุงปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1/2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
ด่วนที่สุด แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2563) [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
ด่วนที่สุด แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2563) [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
   
 
 
วัดศรีมงคล
วัดหาดอาษา
 
 
   
 
 


จ้างขออนุมัติเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบี [ 14 ก.ย. 2563 ]ซื้อโต๊ะทำงานมีที่วางคีย์บอร์ด ขนาด 60120 ซม โดยวิ [ 14 ก.ย. 2563 ]ซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมที่วางคีย์บอร์ด จำนวน 1 ตัว โดย [ 14 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำตรายาง และตัดฉลุโลโก้เทศบาลตำบลหาดอาษ [ 10 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ซีทรูขนาด 85175 ซม.พร้อมติดตั้ [ 10 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-5 [ 10 ก.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนัง ระบบ Inverte [ 25 ส.ค. 2563 ]ซื้อผ้าม่านกรองแสง จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2563 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพ [ 24 ส.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ [ 24 ส.ค. 2563 ]ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2563 ]ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2563 ]ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 24 ส.ค. 2563 ]ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ HP 85 A โดยวิธ [ 24 ส.ค. 2563 ]ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2563 ]

 
 


 
 
 
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลหาดอาษา อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มี.ค. 2554
 
     
   
 
 
   
 
เทศบาลตำบลหาดอาษา เลขที่ ๔/๒ หมู่ ๒ ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๕๐
Call Center โทรศัพท์ : ๐๕๖-๔๓๒-๕๘๔ โทรสาร : ๐๕๖-๔๓๒-๐๑๑ email : hadarsa@hadarsa.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหาดอาษา
จำนวนผู้เข้าชม 3,871,265 เริ่มนับ 10 มี.ค. 2554 จัดทำโดย : Naxsolution.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
เทศบาลตำบลหาดอาษา