หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
'' เกษตรก้าวหน้า ประชาชนมีสุข ''
นางนันท์ชญา สุภาวิตา
นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา
'' เกษตรก้าวหน้า ประชาชนมีสุข ''
นางนันท์ชญา สุภาวิตา
นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา
วิสัยทัศน์
สำนักงานเทศบาลตำบลหาดอาษา
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
ศาลเจ้าบ้านตึก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลิตภัณฑ์ใน เทศบาลตำบลหาดอาษา
นางนันท์ชญา สุภาวิตา
นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.hadarsa.go.th
เทศบาลตำบล
หาดอาษา
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
1
2
3
4
5
 
...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท...
 

 
 
 
 
โครงการเสริมความรู้ด้านการประกันภัย [ 25 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
ดำเนินการจัดประชุมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
โครงการอุปสมบท๙๑๐เฉิมพระเกียรติ [ 18 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 21 
 
 
 
อบต.บ่อแร่ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) [ 31 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 47 
ทต.เสือโฮก ประกาศเทศบาลตำบลเสือโฮก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ห [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ธรรมามูล ดำเนินการดูแลล้าง ทำความสะอาดรถและตรวจเช็คสภาพรถเก็บขยะ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ธรรมามูล ดำเนินการล้างถังตกตะกอนระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7 ตำบลธรรมามูล [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.มโนรมย์ ประกาศ เรื่อง การทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านนา [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านเชี่ยน [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.นางลือ กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.นางลือ ติดโควิดมีสิทธิ์ได้เงินชดเชยมาตราไหนได้เท่าไหร่? [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองแซง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเหล็ก หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.โพงาม คลิปการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับประชาชน [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.หาดอาษา โครงการเสริมความรู้ด้านการประกันภัย [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.โพงาม การทำ CPR (ปฏิบัติการช่วยชีวิตเบื้องต้น) เมื่อพบคนหมดสติ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.โพงาม การปฐมพยาบาล เมื่อของติดคอผู้ป่วย [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.เสือโฮก ราคากลาง ตรวจเช็คพร้อมบำรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาหารกองช่าง (ห้องกองช่าง) จำน [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.โพนางดำออก ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง ยกเลิกเเละหยุดการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองขุ่น รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Asses [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.เที่ยงแท้ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ (สำหรับเกษตรก [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.เที่ยงแท้ ประกาศกรมอนามัย เรื่องการนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบก [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
 
รับเรื่องราว
ร้องเรียน
โทรศัพท์
๐-๕๖๔๓-๒๕๘๔
 
 
 
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ (11 มี.ค. 2565)    อ่าน 53  ตอบ 0  
สร้างสำนักงานเทศบาลใหม่ได้.....หรือยัง (16 พ.ย. 2564)    อ่าน 226  ตอบ 1  
การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (13 มิ.ย. 2564)    อ่าน 376  ตอบ 2  
สอบถามตำแหน่ง (18 มี.ค. 2563)    อ่าน 598  ตอบ 0  
สมัครงาน (27 ก.ย. 2561)    อ่าน 2308  ตอบ 4  
 
 
 
 
กลุ่มแม่บ้านจักสานไม้ไผ่
กลุ่มแม่บ้านหาดอาษา
 
       
 
 
 
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1539  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1478 [เอกสาร] [เอกสาร] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1479 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816/ว1516  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1519  [ 25 พ.ค. 2565 ]
หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว1517 [เอกสาร]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์แกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วยชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะผ่านระบบออนไลน์ ด้วยรูปแบบ e-Learning ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1512  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1508  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) กพส. มท 0810.7/ว1506  [ 24 พ.ค. 2565 ]
 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยนาท [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
เรื่อง แนวทางการส่งเรื่องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองด้วยระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาฯ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภอสรรคบุรี) [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (เทศบาลเมืองชัยนาท)) [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนฯ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
เรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา (เรียน นายอำเภอมโนรมย์) [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
เรื่อง ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามรบ.มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ (เรียน นายอำเภอเมืองชัยนาท) [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินฯ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
   
 
 
วัดศรีมงคล
วัดหาดอาษา
 
 
   
 
 


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งไฮด [ 20 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจ [ 12 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งไฮด [ 3 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งไฮด [ 3 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง จำนวน ๑๒ สายทาง โ [ 26 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง จำนวน ๑๒ สายทาง โ [ 26 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง จำนวน ๑๒ สายทาง โ [ 26 เม.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 5 เม.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๓ เค [ 5 เม.ย. 2565 ]จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งไฮดรอลิคพร้อมกระเ [ 22 มี.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 22 มี.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ฉากกั้นห้อง PVC) ศุนย์พัฒนาเ [ 14 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โด [ 25 ก.พ. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ [ 25 ก.พ. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ [ 25 ก.พ. 2565 ]

 
 


 
 
 
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลหาดอาษา อยู่ในระดับใด ประจำปี 2564
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มี.ค. 2554
 
     
   
 
e-service
 
การแจ้งไฟฟ้าชำรุด
 
 
 
   
 
เทศบาลตำบลหาดอาษา เลขที่ ๔/๒ หมู่ ๒ ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๕๐
Call Center โทรศัพท์ : ๐๕๖-๔๓๒-๕๘๔ โทรสาร : ๐๕๖-๔๓๒-๐๑๑ email : hadarsa@hadarsa.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหาดอาษา
จำนวนผู้เข้าชม 9,851,594 เริ่มนับ 10 มี.ค. 2554 จัดทำโดย : Naxsolution.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
เทศบาลตำบลหาดอาษา