หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
'' เกษตรก้าวหน้า ประชาชนมีสุข ''
...................................
นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา
'' เกษตรก้าวหน้า ประชาชนมีสุข ''
...................................
นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา
วิสัยทัศน์
สำนักงานเทศบาลตำบลหาดอาษา
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
ศาลเจ้าบ้านตึก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีมงคล
ผลิตภัณฑ์ใน เทศบาลตำบลหาดอาษา
.........................................................
นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.hadarsa.go.th
เทศบาลตำบล
หาดอาษา
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
1
2
3
4
5
 
...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท...
 

 
 
 
การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหาดอาษา [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าและค [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล [ 2 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
 
 
 
ทต.นางลือ ร่างประกาศ (รอวิจารณ์) ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับป [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บางหลวง TOR จัดซื้อวัสดุการเกษตร งบประมาณ2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลมโนรมย์์ [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดโคก ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ปี ๒๕๖๓ [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.นางลือ ราคากลางและการคำนวณราคากลางประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิงจราจร [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดโคก รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริห [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดโคก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบ [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ตลุก ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิ [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ไพรนกยูง ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยโตนด หมู่ที่ 13 บ้านวังเดือนห้า [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านกล้วย ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองแซง โครงการจัดทำแผนดำเนินงานกองทุน ประจำปี 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านกล้วย ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี ว [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เพิ่มเติม สำหรับนักเรียน จำนวน 18 ค [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสามง่ [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสามง่ [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านกล้วย ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านกล้วย ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพูลดินและลูกรังบ [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
รับเรื่องราว
ร้องเรียน
โทรศัพท์
056-432-584
 
 
 
สมุนไพรลดน้ำหนักที่ดีที่สุดเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้แล้ว (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 149  ตอบ 0  
สมัครงาน (27 ก.ย. 2561)    อ่าน 1015  ตอบ 4  
เมื่อไหร่จะวางระบบท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (13 เม.ย. 2560)    อ่าน 589  ตอบ 0  
งานวัดสรรพยาวัฒนาราม จัดเมื่อไรคะ (27 เม.ย. 2559)    อ่าน 1032  ตอบ 1  
งานวัดคงคาราม (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 665  ตอบ 0  
 
 
 
 
กลุ่มแม่บ้านจักสานไม้ไผ่
กลุ่มแม่บ้านหาดอาษา
 
       
 
 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว250 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว249 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2563 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว0533  [ 27 ม.ค. 2563 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2  [ 27 ม.ค. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว248 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 27 ม.ค. 2563 ]
แนวทางการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว247  [ 27 ม.ค. 2563 ]
การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว240  [ 24 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กสธ. มท 0819.3/ว235  [ 24 ม.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาขยายเวลาการบันทึกแบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว238 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว226 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2563 ]
 
เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับการกำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ด่วนที่สุด) [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองท้องถิ่น ฯ [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ฯ [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 ฯ [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
การบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ \"ขุดดินแลกน้้ำ\" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 27 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ [ 27 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
ขอความา่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 27 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ฯ [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
การประชุมโต๊ะข่าวเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
   
 
 
วัดศรีมงคล
วัดหาดอาษา
 
 
   
 
 


ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 29 พ.ย. 2562 ]จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรอง รถยนต์ [ 25 พ.ย. 2562 ]จ้างขออนุมัติจัดซื้อไฟสัญญาณวับวาว (ไฟฉุกเฉิน) โดย [ 18 พ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4016 [ 6 พ.ย. 2562 ]ซื้อตามโครงการจัดงานประเพณี/วันสงกรานต์/วันผู้สูงอ [ 5 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการจัดงานประเพณี/วันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ [ 5 พ.ย. 2562 ]ซื้อตามโครงการจัดงานประเพณี/วันสงกรานต์/วันผู้สูงอ [ 5 พ.ย. 2562 ]ซื้อตามโครงการจัดงานประเพณี/วันสงกรานต์/วันผู้สูงอ [ 29 ต.ค. 2562 ]จ้างทำตรายางสำหรับใช้ในงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 25 ต.ค. 2562 ]จ้างขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างทำพวงมาลาเพื่อร่วมวาง [ 21 ต.ค. 2562 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำกองช่าง กองคลัง โดยวิธี [ 17 ต.ค. 2562 ]จ้างขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างทำพวงมาลาเพื่อร่วมวาง [ 10 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 416-56-00 [ 9 ต.ค. 2562 ]จ้างขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มติกเเลคซีน [ 4 ต.ค. 2562 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าส่วนเกิน ประจำเดือนกันย [ 27 ก.ย. 2562 ]

 
 


 
 
 
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลหาดอาษา อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มี.ค. 2554
 
     
   
 
 
   
 
เทศบาลตำบลหาดอาษา เลขที่ ๔/๒ หมู่ ๒ ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๕๐
Call Center โทรศัพท์ : ๐๕๖-๔๓๒-๕๘๔ โทรสาร : ๐๕๖-๔๓๒-๐๑๑ email : hadarsa@hadarsa.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหาดอาษา
จำนวนผู้เข้าชม 3,233,165 เริ่มนับ 10 มี.ค. 2554 จัดทำโดย : Naxsolution.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
เทศบาลตำบลหาดอาษา