หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล หาดอาษา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
'' เกษตรก้าวหน้า ประชาชนมีสุข ''
นางนันท์ชญา สุภาวิตา
นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา
'' เกษตรก้าวหน้า ประชาชนมีสุข ''
นางนันท์ชญา สุภาวิตา
นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา
วิสัยทัศน์
สำนักงานเทศบาลตำบลหาดอาษา
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
ศาลเจ้าบ้านตึก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลิตภัณฑ์ใน เทศบาลตำบลหาดอาษา
นางนันท์ชญา สุภาวิตา
นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.hadarsa.go.th
เทศบาลตำบล
หาดอาษา
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
1
2
3
4
5
 
...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท...
 

 
 
 
 
 
 
 
ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลหาดอาษา ประกอบด้วย ภาพหลวงพ่อหินประทับ นั่งบนแท่นเหนือห่วงวงกลมคล้องกันจำนวนเก้าวง ซึ่งมีรูปคลื่นน้ำอยู่ด้านล่างของฐานพระ และห่วงวงกลม ส่วนด้านข้างองค์พระซ้ายขวาเป็นรูปรวงข้าวสีทองทั้งสองด้านอยู่ภายใน กรอบ วงกลมสอง วงซ้อนกัน ปรากฏชื่อเทศบาลตำบลหาดอาษาด้านบน ด้านล่างเป็นชื่อจังหวัด
  ความหมาย
  ๑. หลวงพ่อหินเป็นพระพุทธรูปหินทรายศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลหาดอาษา เป็นสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนตำบลหาดอาษาทุกคน
  ๒. ห่วงวงกลมคล้องกันเก้าวงรองรับฐานพระ หมายถึงตำบลหาดอาษาประกอบด้วยหมู่บ้านเก้าหมู่บ้าน ซึ่งทุกหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนานำพาความรุ่งเรืองมาสู่หมู่บ้านด้วยความสมัครสมานสามัคคีประดุจห่วงโซ่ที่ร้อยรัดดวงใจซึ่งกันและกัน
  ๓. รูปคลื่นน้ำ หมายถึงสัญลักษณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของ ประเทศไทยที่ไหลผ่านพื้นที่ตำบลหาดอาษาตลอดความยาว ของพื้นที่ตำบล ทำให้ตำบลหาดอาษามีความ อุดมสมบูรณ์ในทุกฤดูกาล
  ๔. รูปรวงข้าวสีทองด้านข้างองค์พระซ้ายขวาแสดงถึงอาชีพหลักของประชาชนในตำบล หาดอาษาที่มีอาชีพทำนา ได้ปลูกข้าวทำกินบนพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสร้างฐานะและชีวิตของประชาชน ให้มีความสุขตลอดไป
 
 
  ตำบลหาดอาษาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ มีการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๙ และได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล หาดอาษา ตามประกาศระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งตำบลหาดอาษาเป็นชื่อเดียวกันกับวัดคู่บ้านของบลนี้ คือ “วัดหาดอาษา” ซึ่งแต่เดิมวัดนี้ชื่อวัดท่าควายเนื่องจาก บริเวณแม่น้ำด้านหน้าวัดมีเกาะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเกาะดินทรายตั้งอยู่ ชาวบ้านได้อาศัยพื้นที่ บนเกาะดังกล่าวปลูกผัก ปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งน้ำ ในสมัยก่อนมีขโมยและโจรที่ลักควายชุกชุมมาก และกลุ่มโจรดังกล่าว จะใช้ บริเวณนี้เป็นที่ข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา วัดนี้จึงได้ชื่อว่าวัดท่าควาย เดิมสภาพวัดท่าควายอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมมากเนื่องจากภัยธรรมชาติ และ กาลเวลา และยังไม่มีการบูรณะ ซ่อมแซมวัดขึ้นมาใหม่ วัดจึงมีสภาพชำรุดทรุดโทรมอยู่เป็นเวลานาน จนถึงในสมัยรัชการที่ ๕ พระอธิการฮวด และ ชาวบ้านจึงได้ช่วยกัน บูรณปฏิสังขรณ์วัดท่าควายขึ้นใหม่ ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงเสด็จประภาสต้นโดย ทางเรือ และเรือได้มาเกยตื้นบริเวณเกาะกลางน้ำ ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นได้ช่วยกันอาสาดึงเรือออกจากเกาะจนแล่นผ่านไปได้ หลังจากทำการ บูรณะวัดเสร็จชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อวัดขึ้นใหม่ว่า “วัดหาดอาสา” ซึ่งต่อมาได้เขียนผิดเพี้ยนเป็น “ วัดหาดอาษา ” และได้ใช้ชื่อวัดและชื่อหมู่บ้านนี้ เป็นชื่อตำบลจนถึงปัจจุบัน
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา ตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท        
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท      
      ทุกหมู่บ้านในตำบลหาดอาษามีพื้นที่อยู่ภายใต้การปกครองของเทศบาลตำบลหาดอาษาทั้งหมด  
 
 
 
เทศบาลตำบลหาดอาษา ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ ชุมชน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร ( คน )
ชาย หญิง รวม
ครัวเรือน
                 
  บ้านหาดอาษา ๔๓๐ ๔๔๗ ๘๗๗ ๒๗๕
    บ้านตึก ๔๔๐ ๕๓๗ ๙๗๗ ๓๓๑  
  บ้านบางตาเณร ๔๐๓ ๔๑๘ ๘๒๑ ๒๔๙
    บ้านบางตาสุข ๕๕๖ ๕๖๕ ๑,๑๒๑ ๓๕๔  
  บ้านท่าทราย ๔๘๓ ๕๐๑ ๙๘๔ ๒๗๘
    บ้านศรีมงคล ๓๐๓ ๓๗๙ ๖๘๒ ๒๔๒  
  บ้านเขาดิน ๑๘๘ ๑๗๔ ๓๖๒ ๑๔๖
    บ้านลำห้วย ๑๖๘ ๑๖๒ ๓๓๐ ๑๐๐  
  บ้านศาลาแดง ๒๙๑ ๓๑๖ ๖๐๗ ๒๒๙
  รวม ๓,๒๖๒ ๓,๔๙๙ ๖,๗๖๑ ๒,๒๐๔
 
 
 
  ประชากรทั้งสิ้น ๖,๗๖๑ คน จำนวน ๒,๒๐๔ ครัวเรือน ประกอบด้วย
 
ชาย ๓,๒๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๕
 
หญิง ๓,๔๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๕
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๒๒๙ คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
  ตำบลหาดอาษามีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำ เจ้าพระยาและคลองมหาราชไหลผ่าน เหมาะแก่ การทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำนา และทำ สวน ประชาชนตั้งบ้านเรือน เรียงรายเลียบริมฝั่ง แม่น้ำ เจ้าพระยา และบางส่วนตั้งบ้านเรือน เรียง ราย ตามถนนสายหลักในพื้นที่ตำบล เส้นทาง คมนาคม สายหลักในตำบลคือ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒ ถนนเรียบคันคลองส่งน้ำชัยนาท – อยุธยา ถนนสายบ้านตึก – เขาดิน
 
  ตำบลหาดอาษาตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของ แม่น้ำ เจ้าพระยา มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอ สรรพยา ๑ กิโลเมตร พื้นที่เทศบาลตำบลหาด อาษา มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๙.๔๙ ตารางกิโลเมตร หรือ จำนวน ๒๒,๙๔๓ ไร่ เป็นพื้นที่เกษตร ทั้งหมด ๑๙,๗๓๗ ไร่
 
 
  อาชีพหลัก
   
เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๐
   
รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๒๐
      - ลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
      -ร ับจ้างทำงานเกี่ยวกับเกษตรกรรม
 
 
 
เทศบาลตำบลหาดอาษา เลขที่ ๔/๒ หมู่ ๒ ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๕๐
Call Center โทรศัพท์ : ๐๕๖-๔๓๒-๕๘๔ โทรสาร : ๐๕๖-๔๓๒-๐๑๑ email : hadarsa@hadarsa.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหาดอาษา
จำนวนผู้เข้าชม 10,859,071 เริ่มนับ 10 มี.ค. 2554 จัดทำโดย : Naxsolution.
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10