...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท...
 

 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2555  
 

วันที่ 12 สิงหาคม 2555 นายอยุธยา  วาริชา นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2555 และพิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟู สงเสริม พัฒนาสมรรถภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม เทศบาลตำบลหาดอาษา ซึ่งเป็นศูนย์ฟื้นฟูแห่งแรกของจังหวัดชัยนาท โดยมีนายจำลอง  โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นางพัชรา  โพธิ์สุข นายกเหล่าการชาดจังหวัดชัยนาท นางพงษ์รัชนี  อรชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท นายประภาส  วันเดีย นายอำเภอสรรพยา และนางสาววารุณี  อำภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 9 จังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลหาดอาษา เข้าร่วมกิจกรรม และเปิดศูนย์ฟื้นฟู สงเสริม พัฒนาสมรรถภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม เทศบาลตำบลหาดอาษา โดยกิจกรรมในงานได้มี การทำุบุญตักบาตร ถวายภัตราหารเช้าแด่พระสงฆ์ เลี้ยงอาหารผู้เข้ารับการบวชชีพราหมณ์ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายสดุดี โดยนายอยุธยา  วาริชา นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา ถวายผ้า่ป่าเพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประมาณ 120,000 บาท และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2555 เวลา 15.02 น. โดย คุณ ทศมาศ สาดสิน

ผู้เข้าชม 984 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลหาดอาษา เลขที่ ๔/๒ หมู่ ๒ ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐๕๖-๔๓๒-๕๘๔ โทรสาร : ๐๕๖-๔๓๒-๐๑๑
จำนวนผู้เข้าชม 923,602 เริ่มนับ 10 มี.ค. 2554
จัดทำโดย : Naxsolution.